Tänder
Tand 1: 2:a september 2010: högra undre framtand (3 mån, 2 veckor)
Tand 2: 10:e september 2010: vä undre framtand (3 mån 3 veckor)